Erkend Makelaar

Onze makelaar is erkend en aangesloten bij de volgende organisaties:

  • Register Makelaar - Taxateur o.z.
  • Aangesloten bij het NWWI
  • Erkend lid van VastgoedPRO
  • Ingeschreven in het register SCVM

NWWI

Nederlands Woning Waarde Instituut

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten krijgen via bij NWWI aangesloten taxateurs transparante informatie over de waarde van woningen.

NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties.

Het NWWI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het keurmerk staat voor deskundigheid, transparantie en kwaliteit. De oprichting is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen (NVM) en Vereniging VBO Makelaar (VBO).

Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie volgens heldere richtlijnen tot stand komt. Door taxateurs betrouwbare taxatieproducten te bieden, schept het instituut de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Taxaties die duidelijke, op de situatie toegespitste informatie leveren. Zo ontstaan maatproducten.

SCVM

Stichting Certificering VBO Makelaars

In plaats van de voormalige be├źdiging is ook deze persoonscertificering in het leven geroepen. Enerzijds om te fungeren als keurmerk richting de consument, anderzijds biedt de certificering de geldverstrekker zekerheid dat de makelaar/taxateur gekwalificeerd is om te taxeren.

De gecertificeerde VBO Makelaars / Taxateurs, staan ingeschreven in het register van de Stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM) en voldoen aan de kwaliteitseisen van (hypothecair) financiers, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Bovendien zijn gecertificeerde SCVM Makelaars / Taxateurs erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie) en de 'Vereniging Eigen Huis'.

Het certificaat en de inschrijving in het SCVM register is geldig voor een periode van 5 jaar. Verlenging van de geldigheidstermijn kan plaatsvinden als men met goed gevolg deelneemt aan het traject van permanente educatie.

VastgoedPro

VastgoedPRO is een beroepsorganisatie waarbij ruim 800 register-makelaars zijn aangesloten. Het doel van de VastgoedPRO is het behartigen van de belangen van de aangesloten makelaars en hun cli├źnten. De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de makelaardij in onroerende zaken.

De kwaliteit wordt gewaarborgd door stringente beroepsregels, vastgelegd in de VastgoedPRO Erecode. Zo mogen register-makelaars die lid zijn van de VastgoedPRO niet handelen voor eigen rekening.

VastgoedPRO stelt de belangen van de consument centraal en tracht voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften. De snelle veranderingen in de markt vereisen een alert beleid. Hierin past het streven naar wettelijke regelingen ter bescherming van de consument. VastgoedPRO wil een vrije makelaarskeuze in een transparante markt. De consument is gebaat bij duidelijke beroepsregels en een degelijke tuchtrechtspraak.